top of page

                                                                                    COD DE CONDUITA

 

Principii de conduita

Comportamentul impecabil, responsabil si etic, fata de angajati, clienti, furnizori, parteneri de afaceri, societate si mediu este un lucru de la sine inteles pentru HOPE SPED. Acest lucru este valabil si pentru respectarea tuturor legilor si cerintelor in vigoare locale, nationale si internationale. Toti angajatii sunt obligati sa cunoasca drepturile si obligatiile relevante pentru ei si sa le respecte.

Prin acest Cod de Conduita sunt prezentate principiile generale de conduita ale HOPE SPED. Fiecare angajat este obligat sa cunoasca si sa respecte, pe langa cerintele legale, prescriptiile si regulile de comportare si aceste principii generale de conduita.

Prezentul cod de conduita stabileste principiile conform carora noi trebuie sa actionam zilnic privind modul cum tratam angajatii nostri, clientii, furnizorii si partenerii de afaceri. Acest lucru se aplica pentru toate activitatile derulate in cadrul HOPE SPED.

Codul de Conduita trebuie respectat de catre fiecare angajat. Managerii de departamente raspund ca angajatii din subordine sa fie familiarizati cu acest cod de conduita.

 

Modul de lucru cu angajatii

In cadrul HOPE SPED nu este tolerata nici o discriminare. Respectam fiecare angajat indiferent de sex, varsta, origine etnica, culoarea pielii, cultura, identitate sexuala, handicap sau apartenenta religioasa. Punem pret pe un comportament plin de respect si toleranta si recunoastem demnitatea fiecarui individ. Hartuirile, actiunile de mobbing si intimidarile nu sunt tolerate.

HOPE SPED, in calitate de angajator, respecta normele in vigoare conform legislatiei muncii si respecta drepturile angajatilor.

HOPE SPED pune pret pe faptul ca pentru toti angajatii firmei sa se aplice conditii de lucru sigure si sanatoase si acestea sa fie dezvoltate in continuare si in mod continuu conform informatiilor cele mai actualizate si sa fie mentinute la standardul cel mai inalt posibil. Masurile de prevenire extinse in vederea prevenirii accidentelor constituie instrumente de lucru determinante pentru HOPE SPED.

In cadrul HOPE SPED sunt implementate reglementari si proceduri pentru asigurarea sanatatii si securitatii si acestea se aduc la cunostinta angajatilor pentru a evita accidente si vatamari in timpul lucrului.

Fiecare angajat al HOPE SPED trebuie sa colaboreze activ in domeniul protectiei muncii si al sanatatii.

 

 

Interzicerea coruptiei

HOPE SPED respinge orice forma de coruptie in modul de lucru cu partenerii de afaceri sau functionari oficiali.

Relatia noastra de afaceri cu clientii si partenerii de afaceri trebuie sa se bazeze numai pe criterii obiective, in special pe calitate durabila, incredere, preturi competitive si respectarea standardelor ecologice si sociale.

Angajatii HOPE SPED nu au voie sa ofere sau acorde clientilor, partenerilor de afaceri sau functionarilor oficiali niciun fel de avantaje (ex: cadouri, bani, servicii etc) pentru a influenta luarea unei decizii din partea acestora. De asemenea, este interzis angajatilor HOPE SPED sa ceara sau sa accepte astfel de avantaje in legatura cu initierea, atribuirea sau derularea unei comenzi.

Interzicerea coruptiei se aplica fara restrictii adica indiferent in ce tara, carei persoane sau din ce motiv i se acorda sau i se solicita un avantaj. Legile in vigoare pentru combaterea coruptiei trebuie respectate de catre toti angajatii sau reprezentantii HOPE SPED.

Orice proces / tranzactie care ar putea avea un impact important asupra activitatii organizatiei (ex: acceptarea /transmiterea  unor oferte de pret, incheierea de contracte de transport / de achizitie / inhiriere etc, achizitia unor bunuri si servicii, efectuarea platilor catre clienti, furnziori) este supusa principiului multiple-eye, pentru luarea unei decizii fiind nevoie de acordul a minim doua persoane dintre care una apartinand top management (Director General / Administrator).

 ​

HOPE SPED este fidela respectarii regulilor care garanteaza o concurenta loiala.Nu pot fi incheiate intelegeri interzise de formare a unui cartel precum si actiunile concertate de restrictionare a concurentei intre concurenti si aici sunt enumerate in special intelegerile de pret, impartirea pietelor regionale, impartirea clientelei etc. In masura in care firmei HOPE SPED ii revine o pozitie dominanta de piata pe baza pozitiei sale pe piata aceasta nu poate fi folosita in mod abuziv.

 

Modul de tratare a conflictelor de interese:

Fiecare angajat se poate afla in fata unor situatii in care interesele organizatiei sa se afle in contradictie cu propriile interese. Interesele private trebuie strict separate de interesele organizatiei. Angajatii care sunt afectati de un conflict de interese posibil sau efectiv trebuie sa declare urgent acest lucru superiorilor lor/ administratorului pentru ca problema sa fie clarificata rapid.

 

Protectia datelor si modul de lucru cu informatiile

HOPE SPED trateaza datele confidentiale si personale ale angajatilor precum si ale partenerilor de afaceri, clientilor sau altor cercuri de persoane in mod absolut confidential. Datele angajatilor nostri, partenerilor de afaceri, clientilor se inregistreaza, prelucreaza si utilizeaza in cadrul a ceea ce este admis legal respectiv contractual. Transmiterea mai departe a datelor catre terte persoane, care nu este acoperita prin prevederi legale sau contractuale, nu este admisa.

Fiecare angajat este obligat sa pastreze confidentialitatea prevederilor privind protectia datelor, secretele comerciale precum si datele cu caracter personal ce i-au fost incredintate. Informatiile privind HOPE SPED, partenerii nostri de afaceri si clientii nostri precum si angajatii nostri nu sunt comunicate public cu exceptia cazurilor  in care este vorba de informatii accesibile oficial sau in masura in care este stipulata in mod obligatoriu transmitere mai departe corespunzatoare de informatii (de exemplu, obligatia fata de autoritati de furnizare de informatii).

 

Modul de tratare a partenerilor de afaceri, furnizorilor, clientilor si tertilor

Modul in care HOPE SPED trateaza partenerii de afaceri, furnizorii, clientii si tertii se bazeaza pe incredere si comportament integru. Partenerii nostri de afaceri, furnizorii si clientii se asteapta ca noi sa fim familiarizati cu obligatiile noastre contractuale fata de ei. De asemenea, noi asteptam de la partenerii nostri de afaceri, furnizorii si clientii nostri ca ei sa respecte legile si normele in vigoare si sa se comporte conform regulilor stabilite in acest sens.

 

Interzicerea muncii copiilor si a muncii fortate 

HOPE SPED nu tolereaza nici munca efectuata de copii si nici munca fortata. Munca copiilor se refera la persoane angajate care au varsta mai mica decat varsta minima necesara pentru angajare conform prevederilor legale. Daca angajatii observa folosirea muncii copiilor sau a muncii fortate intr-o conexiune directa sau indirecta (de exemplu, la un furnizor), acest lucru trebuie anuntat neintarziat conducerii HOPE SPED.

 

Modul de lucru cu obiectele proprietate a HOPE SPED si a tertilor

Comportamentul angajatilor conform regulilor stabilite cuprinde si obligatia de a lucra cu mijloacele de lucru, aflate in proprietatea HOPE SPED, in mod profesional (adecvat) si cu grija si atentie. Proprietatea HOPE SPED  trebuie protejata. Mijloacele de lucru puse la dispozitie trebuie folosite numai in scopuri profesionale in masura in care nu se convine altceva in mod expres.

Aceasta prevedere se aplica corespunzator si pentru obiectele proprietate a tertilor care sunt cedate, incredintate angajatilor pentru desfasurarea activitati acestora.

 

Protectia mediului

HOPE SPED este constienta de importanta resurselor naturale si in cadrul prestarii serviciilor sale urmareste in mod constant obiectivul de a administra resursele in mod economicos si durabil.

Preventia este considerata ca cel mai economic si oportun concept de prestare de servicii conform normelor ecologice.

HOPE SPED se obliga sa respecte toate cerintele privind mediul inconjurator legale, publice si specifice clientilor.

Faţă de angajati se promoveaza constiinta responsabilitatii fata de mediu la toate nivelele. HOPE SPED intelege protectia mediului ca o sarcina colectiva la care toti angajatii trebuie sa participe corespunzator raspunderii ce le revine, cunostintelor si aptitudinilor lor.

 

Incalcari ale principiilor de conduita/Raportarea de incalcari

 In cadrul HOPE SPED incalcarile principiilor de conduita nu sunt acceptate. Fiecare angajat care se pozitioneaza in opozitie cu aceste principii va raspunde conform reglementarilor legale in vigoare.

In plus, fiecarui angajat i se cere sa anunte incalcarile normelor legale sau ale principiilor de conduita stabilite in acest cod si in regulamentul Intern la adresa de e-mail confidentiala, unde raportarile vor fi tratate confidential.

 

Intrarea in vigoare

Acest Cod de Conduita intra in vigoare incepand cu data de 05 ianuarie 2021 si se aplica pe termen nedeterminat..

 

 

  

 

Bodo Csaba

 

Administrator

semnatura Bodo Csaba.jpg
bottom of page