top of page

 

Hope Sped înțelege că avem o responsabilitate socială față de clienții noștri, furnizorii, angajații și societatea în ansamblu, atunci când vine vorba de a oferi soluții de transport conștiente de mediu.
Ne propunem să ne atingem obiectivele stabilite într-un mod responsabil, recunoscând impactul economic, social și de mediu al activităților noastre.
Angajamentul nostru este de a face afaceri cu respectarea tuturor obligațiilor legale și morale.

                                                                       Introducere

Înființată în 2003, Hope Sped oferă servicii de transport, logistică integrată, expediere internațională de mărfuri, soluții expres, lanț de aprovizionare, gestionarea depozitelor și operațiuni.

Succesul și eficiența noastră constă în respectul și îndeplinirea angajamentelor noastre cumulate cu promptitudine, abilitate și devotament prin care tratăm fiecare transport în interesul clienților noștri. Indicatorii de performanta sunt monitorizați indeaproape, iar revizuirea lunară corectează posibila scădere a serviciilor.

Începând cu anul 2017 Hope Sped a intrat în TOP 30 de operatori logistici din România, astfel ne-am atins una dintre ținte după 15 ani de activitate.

Image 1.jpg

                                                                       Principii

 

Comportamentul impecabil, responsabil și etic față de angajați, clienți, furnizori, parteneri de afaceri, societate și mediu este un lucru firesc pentru HOPE SPED. Acest lucru se aplică și conformității cu toate legile și cerințele locale, naționale și internaționale. Toți angajații cunosc drepturile și obligațiile relevante pentru ei și le respectă.
Această declarație stabilește principiile generale de conduită ale HOPE SPED. Fiecare angajat este obligat să cunoască și să respecte, pe lângă cerințele legale, prescripțiile și regulile de conduită și aceste principii generale de conduită.
Modul în care HOPE SPED tratează partenerii de afaceri, furnizorii, clienții și terții se bazează pe încredere și comportament onest.

 

                                                                     

 

                                                              Drepturile omului

Fiind o companie deținută de minorități, grija față de angajații noștri este una dintre valorile de bază ale companiei.
Hope Sped stabilește mecanisme cuprinzătoare pentru a asigura un rezultat pozitiv al recrutării talentelor, respectarea drepturilor omului și a muncii, egalitatea de gen, mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații.

Sănătatea fizică și mintală, siguranța și bunăstarea forței noastre de muncă la toate nivelurile organizației este o prioritate de vârf.

                                                                                                        Sustenabilitate

HOPE SPED este conștientă de importanța resurselor naturale și în furnizarea serviciilor sale urmărește constant obiectivul de a gestiona resursele în mod economic și durabil.
O gestionare durabilă a flotei face parte din strategia noastră de reducere a impactului asupra mediului printr-o combinație de vehicule și combustibili mai curați, operare și conducere eficientă din punct de vedere al consumului de
combustibil.
Hope Sped se angajează să utilizeze soluții ecologice, să reînnoiască periodic capacitățile de transport cu unități cu emisii scăzute și să utilizeze tehnologii alternative de combustibil precum
Biodiesel, GNC sau GNL.
                                                                     

 

 

                                                                     

                                                                          

Flota de vehicule este o parte esențială a sistemului de transport și vitală pentru operațiunile de afaceri de succes, prin urmare adoptăm tehnologii și combustibili noi, cu emisii reduse de vehicule, care sunt cele mai potrivite pentru nevoile individuale ale afacerii.
Reducerea kilometrolor la gol, reducerea la minimum a consumului de combustibil, dezvoltarea de soluții pentru co-încărcarea camioanelor sunt opțiuni de reducere a costurilor, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
În urma proiectelor noastre am observat că, de fapt, reducerea amprentei noastre de carbon înseamnă, în același timp, îmbunătățirea eficienței.
Hope Sped a lucrat din greu la dezvoltarea unor astfel de instrumente și soluții care să permită optimizarea planificării transportului

 

                                                          Securitate si Sanate in Munca

Hope Sped se angajează să lucreze pentru atingerea obiectivului: zero accidente si conditii optime la locul de muncă. Acest lucru este guvernat de regulamentul intern HSE pentru a elimina toate vătămările angajaților la locul de muncă. Hope Sped solicită furnizorilor săi să elimine toate rănile angajaților la locul de muncă sau în comunitate și să îndeplinească standardele politicii Hope Sped privind sănătatea și securitatea.

Sănătatea și siguranța sunt responsabilități comune, deși în cele din urmă, Hope Sped, este responsabil pentru sănătatea și siguranța angajaților săi. Conducerea Hope Sped se va asigura că condițiile sunt în
conformitate cu legislația de sănătate și siguranță, documentate, partajate, implementate și menținute și că încorporează cele mai bune practici din industrie și utilizează audituri pentru a măsura performanța pentru îmbunătățire.
Angajații Hope Sped vor participa la cursuri de formare referitoare la sănătate și siguranță, vor integra practicile de sănătate și siguranță în activitățile lor zilnice și vor îndeplini cerințele aplicabile ale SSM. De asemenea, angajații trebuie să aibă grijă rezonabilă pentru a-și proteja propria sănătate și securitate și pe cea a altor persoane la sau în apropierea locului de muncă.

                                                                  Interzicerea coruptiei

HOPE SPED respinge orice formă de corupție în modul în care lucrează cu partenerii de afaceri sau oficialii. Relația noastră de afaceri cu clienții și partenerii de afaceri trebuie să se bazeze doar pe
criterii obiective, în special pe calitate durabilă, încredere, prețuri competitive și respectarea standardelor sociale și de mediu.
Angajații HOPE SPED nu au voie să ofere sau să acorde clienților, partenerilor de afaceri sau oficialilor niciun beneficiu (de exemplu, cadouri, bani, servicii etc.) pentru a le influența luarea deciziilor. De asemenea, angajaților HOPE SPED le este interzis să solicite sau să accepte astfel de beneficii în legătură cu inițierea, atribuirea sau executarea unei comenzi.

                                                        Munca copiilor și munca forțată

HOPE SPED nu tolerează munca copiilor sau munca forțată. Munca copiilor se referă la persoanele angajate care au vârsta mai mică decât vârsta minimă necesară pentru angajare conform prevederilor legale.
Dacă angajații observă utilizarea muncii copiilor sau a muncii forțate într-o legătură directă sau indirectă (de exemplu, unui furnizor), acest lucru trebuie raportat fără întârziere conducerii HOPE SPED.

                                                                 Abuzul de substante

Susținem o politică de zero alcool și droguri – șoferii noștri nu au voie să posede, să utilizeze sau să transporte băuturi alcoolice sau droguri în timp ce lucrează sau se odihnesc.
Controalele aleatorii ale alcoolemiei sunt efectuate săptămânal de managerul nostru de securitate și de o firmă externă de securitate. În ultimii trei ani au fost efectuate peste saptezeci de teste aleatorii și, ca urmare, a fost applicata o sanctiune. 

                               Siguranta

În calitate de companie de transport și logistică responsabilă,

este de datoria noastră să oferim un management de

securitate de vârf pentru a atenua aceste riscuri fără

perturbări sau prejudicii pentru clienții noștri și afacerile

acestora.
Certificatul AEO al lui Hope Sped este o ștampilă care

garantează securitatea și siguranța pe tot parcursul

procesului, din momentul încărcării până la descărcare,
inclusiv selecția furnizorului și a agentului de vămuire.
Tratăm datele confidențiale și personale ale angajaților, precum

și ale partenerilor de afaceri, clienților sau altor cercuri de

oameni într-o manieră absolut confidențială. Datele angajaților, partenerilor de afaceri, clienților noștri sunt înregistrate, prelucrate și utilizate în limitele permisului legal și contractual.
Transmiterea ulterioară a datelor către terți, care nu este acoperită de prevederi legale sau contractuale, nu este permisă.

 

                                           Etică, Sustenabilitate şi Conformitate

Hope Sped se angajează să implementeze practici de afaceri corecte, etice și transparente. Hope Sped menține diligența necesară pentru a respecta acest angajament și solicită furnizorilor săi să mențină și să aplice o politică a companiei pentru aderarea la practicile etice de afaceri, conform principiilor Hope Sped. Ne propunem să oferim servicii de transport și logistică durabile.

Pentru a atinge acest obiectiv, vom colabora cu furnizorii și clienții noștri pentru a:


- Oferi proceduri eficiente pentru a susține responsabilitatea noastră socială corporativă
- Elabora soluții aliniate nevoilor și așteptărilor clienților, reglementărilor și nevoilor largi ale părților implicate/deținătorilor de interese
- Crea valoare pe termen lung și reduceți riscul de afaceri pentru clienți, transportatori și părți interesate

 

Vom atinge aceste obiective prin stabilirea standardelor de furnizare responsabilă prin colaborare, inovare și integrare aprovizionare responsabilă în procesele noastre de afaceri

Responsabilitatea socială corporativă este o parte integrantă a

managementului Hope Sped în relația cu partenerii săi, procedurile

responsabile de aprovizionare și operațiunile zilnice.
Hope Sped va revizui periodic politica de responsabilitate sociala și

implementarea programului său în ceea ce privește aplicabilitatea
și eficiența acestuia

Image 2.jpg
Data-protection_hd_edited.jpg
Image 3_edited_edited.png
Business-Deal-Free-Stock-Photo-1_edited_
bottom of page